Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-15  

LHS i mi│oÂnicy drˇg ┐elaznych
[1 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1650.9 kB   Sielsko i kolejowo nad Wis│▒.
W tle ST40s-26+ST40s-05+ST40s-25 z poci▒giem w kierunku Woli Baranowskiej.

Przeprawa mostowa nad rz. Wis│▒
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 733.2 kB   Summer LHS Camp 2022

Przeprawa mostowa nad rz. Wis│▒
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1114.5 kB   "Nic wielkiego na Âwiecie nie zosta│o osi▒gniŕte bez pasji" (Georg Wilhelm Friedrich Hegel).
ST40s-15+ST40s-12 z wŕglem na wschˇd mija Pub Stacja Browar mieszcz▒cy siŕ w dawnym budynku dworca kolejowego w Bukownie.

Mijanka Bukowno LHS
Bukowno

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 528.5 kB   Pozdrowienia.

Nowosielec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 700.7 kB   Summer LHS Camp 2019. Prˇ┐ny zwrot wŕglarek powracaj▒cy ze S│awkowa prowadzony ST44-2004.
Na pierwszym planie Maciej i Iwo (g│owa widoczna przed p│otkami) fotografuj▒cy poci▒g.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1482.4 kB   Summer LHS Camp 2018. Poranek na mijance Puszcza LHS.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1771 kB   Summer LHS Camp 2018. Koledzy z woj. kujawsko-pomorskiego fotografuj▒ i filmuj▒ poci▒g LHS mijaj▒cy most na rz. San.

Zarzecze n/Sanem
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 414.4 kB   Jesienne spotkanie mi│oÂnikˇw Szerokiego Toru.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 290.3 kB   Ostatnie zdjŕcia w promieniach zachodz▒cego s│o˝ca.

Kŕpie
fot. Maciej Sobczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 630.6 kB   "Behind the scenes" najnowszego letniego filmu z LHS.

Motkowice
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 669.7 kB   Summer LHS Camp w km 334.3 w postaci makiety z klockˇw LEGO przygotowanej przez Adama Liska. Gratulujemy pomys│u!

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 823.7 kB   Ekipa Summer LHS Camp podczas kolacji. Jak widaŠ humory dopisuj▒.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 485.5 kB   Mieszany sk│ad w kierunku Woli Baranowskiej prowadzony ST44-2037+ST44-2062 mija obˇz ekipy Winter LHS Camp 2015.

Mijanka Puszcza LHS
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 377 kB   Summer LHS Camp 2014 i luzaki powracaj▒ce z Woli Baranowskiej do ZamoÂcia.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 392.1 kB   Pami▒tkowe zdjŕcie uczestnikˇw drugiej czŕÂci Summer LHS Camp 2014.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05