Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[9 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 191.8 kB   Kolejna ods│ona panoramy wieczornego nieba na LHS.

Laski
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150.2 kB   Wieczorne niebo na LHS w okolicach Bojanowa.

Laski
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1164.9 kB   Panorama 360░ wykonana w km 58.5 - widoczny kompleks lokomotywowni ZamoŠ Bortatycze oraz semafor wjazdowy na stacjŕ.
Na szlaku nomrmalnotorowym w stronŕ Jaros│awca stoi kozio│ oporowy, gdy┐ tor ten zosta│ rozebrany kilka lat temu.

Wysokie
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 528.1 kB  

Niedzieliska
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 609.2 kB   Panorama hali lokomotywowni LHS ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 239 kB   Tŕczowa panorama nad stacj▒ S│awkˇw Po│udniowy

S│awkˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 477.3 kB   Widok z nasypu LHS na okolice Huty Derŕgowskiej.
Z lewej strony widoczny nasyp linii normalnotorowej Stalowa Wola Po│udnie-Zwierzyniec.

Huta Derŕgowska
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 209 kB   Kilometr 79.4, widok na wschˇd.

»urawnica (okolice Szczebrzeszyna)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 485.6 kB   Kilometr 83.8, widok na wschˇd.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 593.3 kB   Kilometr 82.0, widok na wschˇd.

Bagno (Roztocze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 480.7 kB   Kilometr 82.1, widok na zachˇd.

Bagno (Roztocze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 328.2 kB   Kilometr 81.5, widok na wschˇd.

Roztocze, okolice Zwierzy˝ca
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 273.4 kB   Most na rzece Wieprz, (km 84.6), widok na wschˇd.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 364.3 kB   Kilometr 85.7, widok na wschˇd.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 547.4 kB   Kilometr 85.0, widok na wschˇd. Po lewej widoczny normalnotorowy przystanek Zwierzyniec.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05