Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[8 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 823.6 kB   Panorama 360° wykonana w km 147.4.

Nowa WieÂ
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1503.4 kB   Panorama 360░ wykonana w km 146.7.

Przŕdzel
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 794.9 kB   Panorama 360° z przeprawy mostowej LHS na Sanie.

Przŕdzel
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 644.9 kB   Widok 360° wykonany w km 142.7.
Zobacz te┐ panoramŕ wykonan▒ 28 czerwca 2005 r.

Huta Derŕgowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 612 kB   Panorama 360° wykonana z przejazdu drogi 872 przez LHS usytuowanego w miejscowoÂci Durdy.

Durdy
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 712.3 kB   Panorama 180° wykonana w kilometrze 196.1, na stacji Wola Baranowska LHS.

Knapy (Wola Baranowska)
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 683.8 kB   Panorama 180° wykonana z wiaduktu LHS przebiegaj▒cego nad lini▒ kolejow▒ nr 125 (Dŕbica-Tarnobrzeg). Widok na pˇ│noc, w stronŕ Tarnobrzega; widoczny tor odchodz▒cy w prawo to normalnotorowa bocznica Padew-Wola Baranowska LHS.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 900.7 kB   Panorama 360° wykonana w kilometrze 201.9, w miejscu zwanym Balatonem.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 858.4 kB   "Balaton" - k▒pielisko powsta│e obok nasypu LHS po wybraniu piasku na budowŕ linii. Obecnie podzielone na dwie czŕÂci - publiczn▒ i prywatn▒ (z ktˇrej widok 360° przedstawiamy na panoramie) udostŕpnon▒ amatorom wŕdkowania i k▒pieli. W prawej czŕÂci zdjŕcia widoczny za drzewami nasyp LHS.

Wojkˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 345.5 kB   Wiadukt LHS nad normalnotorowym szlakiem Rytwiany-Po│aniec.

Rytwiany
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 654.2 kB   Przeprawa mostowa nad Wis│▒ - widok na zachodni▒.

Zaduszniki
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 170.4 kB   Godzina 5:06 nad ranem.
Rzut szerszym okiem na poranek w Bojanowie.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 640.9 kB   Panorama toru LHS w okolicach Nowej Dŕby.

Nowa Dŕba
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 394.5 kB   Panorama 360░ wykonana w km 48.6 - na przedmieÂciach ZamoÂcia.

ZamoŠ, os. Szopinek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 534.5 kB   Kilometr 45.5 - przedmieÂcia ZamoÂcia.

Jaros│awiec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05