Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[7 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1017.1 kB   Panorama 375 ° LHS w km 39.4.

Okolice Mi▒czyna
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 813.3 kB   Panorama 360° LHS w km 37.8.

Mi▒czyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 425.3 kB   Panorama LHS w km 26.8.

Koniuchy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 508.5 kB   Mijanka LHS Werbkowice Zachodnie - sk│ad w kierunku Hrubieszowa oczekuje na zwolnienie siŕ szlaku.

Konopne
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 460.8 kB   Sk│ad z rud▒ zbli┐a siŕ do posterunku Szczebrzeszyn LHS.

Brody Du┐e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1482.9 kB   Panorama 360° wykonana przed bram▒ g│ˇwn▒ do dawnej Huty Katowice - obecnie Mittal Steel Poland oddz. w D▒browie Gˇrniczej.

D▒browa Gˇrnicza
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 673.1 kB   Panorama 360░ z k│adki nad torami w Stawianach.

Stawiany Pi˝czowskie
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 618.6 kB   Panorama 360° wykonana na stacji Go│uchˇw.

Wola »ydowska
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 367.8 kB   Panorama 180░ (widok na zachˇd - w stronŕ Nidy) wykonana z nowego wiaduktu drogowego na LHS w Kijach.

Kije
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 398.6 kB   Panorama 180░ (widok na wschˇd - w stronŕ granicy) wykonana z nowego wiaduktu drogowego na LHS w Kijach.

Kije
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 143.4 kB   Stacja S│awkˇw Po│udniowy LHS widziana od strony zachodniej.

S│awkˇw Po│udniowy LHS
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 170.4 kB   Zachodnia g│owica stacji S│awkˇw Po│udniowy LHS.

S│awkˇw Po│udniowy LHS
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 666.9 kB   Widok panoramiczny z okolic przystanku osobowego Huta Derŕgowska. Bli┐ej - tor LHSu, dalej (po zewnŕtrznej) - tor linii St. Wola Po│udnie - Zwierzyniec.

Huta Derŕgowska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 590.1 kB   Panorama nasypu linii normalnotorowej i LHS w km 113.0 w miejscowoÂci D▒browica pod Bi│gorajem.

D▒browica
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 358.5 kB   Szersze spojrzenie na LHS w kilometrze 116.3.

okolice Ciosm
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05