Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-21  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[6 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 667.2 kB   Panorama 180░ wykonana nad stawami Echo w Roztocza˝skim Parku Narodowym.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 463.1 kB   Panorama 180░ wykonana nad stawami Echo w Roztocza˝skim Parku Narodowym.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1247.1 kB   "Autostrada do nieba" w okolicach toru LHS.

Niedzieliska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Panorama 180° LHS w km 13.2.

Okolice Werbkowic
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 407 kB   LHS w km 6.4.

Metelin
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1348.7 kB   Panorama 360° LHS w km 4.9. Widoczna normalnotorowa bocznica do CPN.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 622.4 kB   Wschodnia g│owica stacji Hrubieszˇw Towarowy. Widok w stronŕ granicy.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 545.1 kB   Wschodnia g│owica stacji Hrubieszˇw Towarowy. Widok na zachˇd, w stronŕ Werbkowic.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 835.1 kB   Panorama 180° - na dole po prawej widoczny sk│ad testowy prowadzony ST44 -3001+ST44-3002.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1165.9 kB   Panorama 360° - okolice Brodˇw.

Brody Du┐e
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 491.6 kB   Okoliczne pagˇrki w s▒siedztwie toru LHS. Panorama 180°.

Niedzieliska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 366.3 kB   Sielankowe majowe popo│udnie przerywa przejazd kolejnego sk│adu z rud▒ po LHS.

Okolice Klemensowa.
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Panorama 180° - kolejny sk│ad z rud▒ wspina siŕ pod stacjŕ w Zawadzie.

Zawada
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 679.6 kB   Panorama z okolicznego wzgˇrza na Roztocze. W dole tory linii normalnotorowej Zwierzyniec Tow.-Stalowa Wola P│d. i LHS.

Szozdy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.4 kB   Otoczenie LHS w km 43.3.

Okolice Jaros│awca
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05