Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[5 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 642 kB   Panorama 180░ na zachodni▒ cz੠Bia│ej Gˇry na Wy┐ynie Miechowskiej.
W lewej i prawej czŕÂci zdjŕcia widoczny skrawek toru LHS.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1185.7 kB   Panoramiczny widok 360° Bazy Prze│adunku Rudy Huty Katowice.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1240.6 kB   Panoramiczny widok na Bazŕ Prze│adunku Rudy Huty Katowice.

D▒browa Gˇrnicza
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1205.6 kB   Panorama 360░ wykonana nad tzw. Balatonem w Padwi.
Na drugim planie nasyp LHS.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 453.7 kB   Panorama │▒k nad úŕgiem w Bojanowie.
Na drugim planie nasyp LHS.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 953.4 kB   Panorama 360° z niedoko˝czonego wiaduktu nad torem LHS w Bojanowie.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1483.7 kB   Panoramiczny widok 360° na Rynek Wielki w ZamoÂciu.

ZamoŠ
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1931.7 kB   Panoramiczny widok 360° z zalewu Rudka w Zwierzy˝cu.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 2004.7 kB   Panorama 360░ z wiaduktu LHS w Motkowicach.
Na dole widoczny poci▒g w▒skotorowy Žwiŕtokrzyskiej Kolei Dojazdowej.

Motkowice
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 764.6 kB   Panorama 180░ z przeprawy mostowej LHS nad rz. Nid▒.

Motkowice
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1314.5 kB   Panorama 360░ z LHS w okolicach miejscowoÂci Kije.
Po wielu latach wybudowano w tym miejscu widoczny wiadukt drogowy nad LHS.

Kije
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 617.3 kB   Panorama spod gruszy na wzgˇrza otaczaj▒ce tzw. Kanion na LHS. W oddali widoczny kolejny sk│ad z rud▒ wspinaj▒cy siŕ na wzniesienie.

Roztocze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 391.5 kB   Panorama okolic Nowej Wsi.
W oddali po prawej widoczna przeprawa mostowa LHS nad Sanem.

Nowa WieÂ
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1371.7 kB   Panorama 360° wykonana na stacji Zwierzyniec Towarowy.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 515.6 kB   Panorama 180° wykonana z brzegu Sanu.
Po lewej widoczny most LHS nad t▒ rzek▒.

Nowa WieÂ
fot. Tomasz Ku╝niak
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05