Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[4 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1162.9 kB   Panorama 360° na masyw Bia│ej Gˇry. Obok nasyp LHS i linia normalnorowa do Tunelu.

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 848.4 kB   Widok na masyw Bia│ej Gˇry z wiaduktu LHS nad lini▒ normalnorow▒ do Tunelu.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 661.2 kB   Panorama z Bia│ej Gˇry na LHS i okoliczne pola.
W dole krˇtki sk│ad z rud▒, prowadzony ST44-20xx+ST44-2036.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1037 kB   Widok z Bia│ej Gˇry na wŕze│ kolejowy w okolicach Koz│owa.

Wy┐yna Miechowska
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 528.7 kB   Mieszany sk│ad jad▒cy w stronŕ S│awkowa zbli┐a siŕ do mijanki Kŕpie. W tle masyw Bia│ej Gˇry.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1110 kB   Panorama wschodniej g│owicy stacji Hrubieszˇw LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 967.6 kB   Panorama 360° na stacjŕ ZamoŠ Bortatycze.

Wysokie
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 546.1 kB   Panorama 180░ LHS w km 81.0.

Bagno
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1522 kB   Panorama 360° wschodniej g│owicy stacji S│awkˇw Po│udniowy LHS (T1).

S│awkˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 920.4 kB   Panorama 200° wschodniej g│owicy stacji S│awkˇw Po│udniowy LHS (T1).

S│awkˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1604.4 kB   Panorama 360° wschodniej g│owicy stacji S│awkˇw Po│udniowy LHS (T1).

S│awkˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 572.9 kB   Panorama na LHS w stronŕ mostu na WiÂle.
Po lewej widoczne zak│ady "Siarkopol" w Miko│ajowie.

Miko│ajˇw
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1275.9 kB   Panorama 270░ z widokiem na nowy budynek biurowo-techniczny spˇ│ki PKP-LHS w Sŕdziszowie.

Sŕdziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 793.5 kB   Panorama 180░ z widokiem na pola w okolicach Sŕdziszowa.

Klimontˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 786.5 kB   Panorama 360° na masyw Bia│ej Gˇry oraz Przysiekŕ.
W prawej czŕÂci zdjŕcia w ukopie biegnie (niewidoczny) tor LHS.

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05