Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-21  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[3 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 393 kB   Przeprawa mostowa LHS nad Wis│▒ - widok przŕse│ po wschodniej stronie.

Zaduszniki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 332.2 kB   Tŕcza obok przeprawy mostowej LHS nad Sanem. Km 146.6.

Nowa WieÂ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 695.3 kB   Miejsce, gdzie spotykaj▒ siŕ trzy szlaki kolejowe - normalnotorowy Iwanogrodzko- D▒browski (zelektryfikowany), nieuko˝czona │▒cznica Charsznica-Koz│ˇw (w trawie), i LHS (w dole po lewej).

Okolice Charsznicy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 576.3 kB   Spojrzenie z nastawni Kp okiem dy┐urnego na mijankŕ Kŕpie LHS.

Uniejˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 540.5 kB   Panorama 180░ wykonana z pˇ│nocnej strony przeprawy mostowej nad Sanem.

Nowa WieÂ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 390.6 kB   Panorama 180░ wykonana z po│udniowej strony przeprawy mostowej LHS nad Sanem.

Nowa WieÂ
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 335.4 kB   Sielskie, letnie popo│udnie i kolejny sk│ad z rud▒.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1354.1 kB   Panorama 270° wykonana z wiaduktu LHS nad dawn▒ drog▒ krajow▒ nr 777.

Niekrasˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 498.7 kB   Panorama na rz. Wis│ŕ - widok w stronŕ Baranowa Sandomierskiego.
Po lewej przeprawa mostowa LHS.

Zaduszniki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 595.9 kB   Panoramiczny widok z km 202.2 w stronŕ Granicy.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 457.1 kB   Zalew w Padwi popularnie zwany Balatonem.
Na przelocie z rud▒ ST44-2018+ST44-2010.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1056.6 kB   Kolejny sk│ad pod▒┐a w stronŕ granicy po nasypie obok tzw. Balatonu.

Padew Narodowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 809.2 kB   Summer LHS Camp 2006. Najd│u┐szy prosty odcinek LHS widziany z km 189.9.

Okolice Durd
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1206.5 kB   Panorama 360° wykonana w okolicach 273 km LHS (tor LHS widoczny w Ârodkowej czŕÂci zdjŕcia).

Stawiany Pi˝czowskie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 589.2 kB   Dolina Nidy.
Widok na przeprawy mostowe LHS - nad rz. nid▒ (po lewej), i na starorzeczu Nidy (w oddali w prawej czŕÂci zdjŕcia).

Motkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05