Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[2 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1982.8 kB   Wiadukt LHS nad normalnotorow▒ lini▒ Rytwiany-Po│aniec.

Rytwiany
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1664.1 kB   Panorama na roztocza˝skie pagˇrki.

Tereszpol-Zaorenda
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1919.9 kB   Szeroka panorama na na szeroki roztocza˝ski tor.

Niedzieliska
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1443.2 kB   Roztocza˝ska panorama.

»urawnica
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 790 kB   Panorama na ukrai˝sk▒ stacjŕ Izow (wÂÂrˇd drzew po lewej).

Strzy┐ˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1083.1 kB   Widok na Kamionkŕ i Koz│ˇw z masywu Bia│ej Gˇry. Dwie maszyny serii ST44 wraz ze sk│adem rudowym pod▒┐aj▒ po LHS w kierunku S│awkowa.

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1329.2 kB   Panorama okolic s│upka 29.8

Koniuchy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 521.7 kB   Jesienna panorama Bia│ej Gˇry.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 301.6 kB   Jesienna panorama Bia│ej Gˇry.

Kŕpie
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1914.1 kB   Panorama okolic Kŕpia. Widoczny nasyp LHS oraz masyw Bia│ej Gˇry.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 405.3 kB   Panorama na Ukrainŕ i most graniczny na Bugu.

Grˇdek
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1399 kB   Poci▒g gospodarczy G4 podczas sypania t│ucznia na odbudowywanej mijance Puszcza.

Mijanka Puszcza
Puszcza Sandomierska

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 887.9 kB   Zimowy widok przeje┐d┐aj▒cego poci▒gu w okolicach miejscowoÂci Niedzieliska.

Niedzieliska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 214.8 kB   Widok na halŕ lokomotywowni szerokotorowej wraz ze stoj▒cymi przed ni▒ lokomotywami spˇ│ki PKP LHS.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1038.1 kB   Przeprawa mostowa LHS nad Wis│▒. Panorama 360°.

Matiaszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05