Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Zdjŕcia panoramiczne, czyli LHS widziana SZERSZYM okiem obiektywu...
[10 z 10]

Poni┐ej przedstawiamy wybrane szersze ujŕcia widokowe (tzw. panoramiczne), ktˇre zosta│y wykonane podczas dokumentowania LHS na potrzeby S│upka Interaktywnego.

Ze wzglŕdu na wiŕksze wymiary zdj੠ich rozmiar jest rˇwnie┐ wiŕkszy, przez co mog▒ │adowaŠ siŕ d│u┐ej ni┐ wiŕkszoŠ zdj੠w Galerii.

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 269.2 kB   Kilometr 84.5, widok na wschˇd.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 325.6 kB   Most na rzece Wieprz, (km 84.6), widok na zachˇd.

Zwierzyniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 321.3 kB   Kilometr 96.3, widok na wschˇd.

Tereszpol
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 365.1 kB   Wczesno-wiosenna panorama na stacjŕ S│awkˇw Po│udniowy LHS.

S│awkˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 260.2 kB   Panorama z wiaduktu w Bojanowie - 254 kB.
Obejrzyj te┐ panoramŕ w drug▒ stronŕ (202.9 kB).

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1679.3 kB   Nasyp LHS na odc. Koz│ˇw-Kamionka widziany z k│adki na normalnotorowej stacji w Koz│owie.

Koz│ˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05