Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Kŕpie LHS
[3 z 5]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 369 kB   ST44-2031+ST44-2007 i zwrot prˇ┐nych wŕglarek wje┐d┐aj▒ na mijankŕ Kŕpie LHS. Po prawej widoczna nastawnia dysponuj▒ca Kp (dawna wykonawcza Kp1).

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 298.4 kB   ST40s-03+ST40s-10 z poci▒giem rudowym wje┐d┐a na mijankŕ Kŕpie LHS gdzie skrzy┐uje siŕ ze zwrotem ze S│awkowa. Po lewej widoczna stara nastawnia dysponuj▒ca Kp, obecnie ju┐ nieczynna.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 196.4 kB   ST44-2034+ST44-2059 mijaj▒ po torze nr 3 sk│ad z rud▒. Generalnie by│o ju┐ ciemnawo i mia│em nie robiŠ tego sk│adu, lecz mechanik nie pozostawi│ mi jednak wyboru daj▒c po nastawniku. Dziŕkujŕ!

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 269.3 kB   Prace ziemne tu┐ za zachodni▒ g│owic▒ mijanki Kŕpie.

Uniejˇw Parcela / Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97.2 kB   ST44-2007+ST44-2015 ze sk│adem wŕglarek i kilkoma wagonami krytymi oczekuj▒ na mijanie z prˇ┐n▒ wŕglark▒ jad▒ca od S│awkowa.

Marcinkowice
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 110.5 kB   Zachodnia g│owica mijanki Kŕpie. ST44-2007+ST44-2015 ze sk│adem wŕglarek i kilkoma wagonami krytymi stoj▒ce na mijance.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 250.2 kB   ST40s-06 ze sk│adem rudy w oczekiwaniu na "woln▒ drogŕ" pod semaforem wyjazdowym mijanki Kŕpie.

Pogwizdˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 265.7 kB   Zdjŕcie z cyklu "pozory myl▒": Sk│ad z prˇ┐nymi wagonami wyjecha│ z toru dodatkowego mijanki Kŕpie w chwilŕ po miniŕciu siŕ z poci▒giem rudowym. Na ko˝cu widoczna ST44-2035 (luzem 25) doczepiona tutaj po powrocie z popychu.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 141.1 kB   ST44-2009+ST44-2045+ST44-2032 z prˇ┐nym sk│adem wŕglarek wyje┐dza z mijanki Kŕpie po nietypowym mijaniu na biegu torem nr 3 sk│adu nr 1971.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.6 kB   ST44-2021+ST44-2049+ST44-2068 ruszy│y z kopyta z rud▒ w stronŕ Zarzecza.

Kŕpie
fot. Wojciech Mˇl
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 133.6 kB   ST44-2004+ST44-11+ST40s-01+ST40s-10 podczas manewrˇw w okolicy nastawni dysponuj▒cej Kp. Pod semaforem wjazdowym ze sk│adem w kierunku S│awkowa oczekuj▒ dwie maszyny serii ST40s.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Pawe│ Filipek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 175.3 kB   Ruda prowadzona przez ST44-2010+ST44 -2007 przeje┐d┐a przez posterunek Kŕpie. Na popychu ST44-2004.

Pogwizdˇw
fot. Pawe│ Filipek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.6 kB   Ruda prowadzona przez ST44-2010+ST44 -2007 opuszcza mijankŕ Kŕpie. Z ty│u widoczna lokomotywa popychaj▒ca ST44-2004.

Pogwizdˇw
fot. Pawe│ Filipek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 161.7 kB   SM48-061 jako popych rudy prowadzonej ST44-2053 + ST44-2068 na torze g│ˇwnym zasadniczym mijanki Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 201.5 kB   Wŕglarka prowadzona ST44-2042 rusza po krzy┐owaniu z rud▒.

Kŕpie
fot. Tomasz »akowski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05