Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2023-09-25  

 
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 265.7 kB   Zdjŕcie z cyklu "pozory myl▒": Sk│ad z prˇ┐nymi wagonami wyjecha│ z toru dodatkowego mijanki Kŕpie w chwilŕ po miniŕciu siŕ z poci▒giem rudowym. Na ko˝cu widoczna ST44-2035 (luzem 25) doczepiona tutaj po powrocie z popychu.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 141.1 kB   ST44-2009+ST44-2045+ST44-2032 z prˇ┐nym sk│adem wŕglarek wyje┐dza z mijanki Kŕpie po nietypowym mijaniu na biegu torem nr 3 sk│adu nr 1971.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.6 kB   ST44-2021+ST44-2049+ST44-2068 ruszy│y z kopyta z rud▒ w stronŕ Zarzecza.

Kŕpie
fot. Wojciech Mˇl
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 133.6 kB   ST44-2004+ST44-11+ST40s-01+ST40s-10 podczas manewrˇw w okolicy nastawni dysponuj▒cej Kp. Pod semaforem wjazdowym ze sk│adem w kierunku S│awkowa oczekuj▒ dwie maszyny serii ST40s.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Pawe│ Filipek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 175.3 kB   Ruda prowadzona przez ST44-2010+ST44 -2007 przeje┐d┐a przez posterunek Kŕpie. Na popychu ST44-2004.

Pogwizdˇw
fot. Pawe│ Filipek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.6 kB   Ruda prowadzona przez ST44-2010+ST44 -2007 opuszcza mijankŕ Kŕpie. Z ty│u widoczna lokomotywa popychaj▒ca ST44-2004.

Pogwizdˇw
fot. Pawe│ Filipek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 161.7 kB   SM48-061 jako popych rudy prowadzonej ST44-2053 + ST44-2068 na torze g│ˇwnym zasadniczym mijanki Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 201.5 kB   Wŕglarka prowadzona ST44-2042 rusza po krzy┐owaniu z rud▒.

Kŕpie
fot. Tomasz »akowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150.6 kB   ST44-2001 powraca z popychu.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 127 kB   ST44-2021+ST44-2027 raz ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek mijaj▒ nastwniŕ dysponuj▒c▒ Kp..

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 162.6 kB   Prˇ┐ny sk│ad z rud▒ wyje┐d┐a z mijanki Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 167.6 kB   ST44-2052+ST44-2042 z mieszanym sk│adem na chwilŕ przed wjazdem na mijankŕ Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 177.3 kB   Mijanka Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 77.7 kB   Spokojnie, to tylko ma│y fotostop... w wykonaniu ST44-2037+2061.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 78.4 kB   ST44-2037+2061 z poci▒giem mieszanym (g│ˇwnie cysterny) wyje┐d┐aj▒ z mijanki Kŕpie.

Kŕpie
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2023
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05