Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2023-09-25  

 
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 652.6 kB   ST44-2010+ST44-2055 z mieszanym sk│ad wagonˇw wje┐d┐aj▒ na mijankŕ Kŕpie LHS.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 359.8 kB   Wschodnia g│owica mijanki Kŕpie LHS noc▒.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 568.2 kB   Ruda zbli┐a siŕ do mijanki. Na przedzie duet batmanˇw z ST40s-14 na czele.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 390 kB   ST44-2011 z tzw. robiˇrk▒ przeje┐d┐a przez mijankŕ Kŕpie LHS.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 585.1 kB   Sk│ad prowadzony batmanami ST40s- 10+ST40s-14 w drodze do Sŕdziszowa przeje┐d┐a przez mijankŕ Kŕpie LHS.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 477.2 kB   Sk│ad prowadzony batmanami ST40s- 10+ST40s-14 wje┐d┐a na mijankŕ Kŕpie LHS.

Marcinkowice
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 259.9 kB   Wschodnia g│owica mijanki Kŕpie LHS.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 341.4 kB   Wschodnia g│owica mijanki Kŕpie LHS - obecnie obs│ugiwana zdalnie z drugiego ko˝ca posterunku.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 369 kB   ST44-2031+ST44-2007 i zwrot prˇ┐nych wŕglarek wje┐d┐aj▒ na mijankŕ Kŕpie LHS. Po prawej widoczna nastawnia dysponuj▒ca Kp (dawna wykonawcza Kp1).

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 298.4 kB   ST40s-03+ST40s-10 z poci▒giem rudowym wje┐d┐a na mijankŕ Kŕpie LHS gdzie skrzy┐uje siŕ ze zwrotem ze S│awkowa. Po lewej widoczna stara nastawnia dysponuj▒ca Kp, obecnie ju┐ nieczynna.

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 196.4 kB   ST44-2034+ST44-2059 mijaj▒ po torze nr 3 sk│ad z rud▒. Generalnie by│o ju┐ ciemnawo i mia│em nie robiŠ tego sk│adu, lecz mechanik nie pozostawi│ mi jednak wyboru daj▒c po nastawniku. Dziŕkujŕ!

Mijanka Kŕpie
Marcinkowice

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 269.3 kB   Prace ziemne tu┐ za zachodni▒ g│owic▒ mijanki Kŕpie.

Uniejˇw Parcela / Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97.2 kB   ST44-2007+ST44-2015 ze sk│adem wŕglarek i kilkoma wagonami krytymi oczekuj▒ na mijanie z prˇ┐n▒ wŕglark▒ jad▒ca od S│awkowa.

Marcinkowice
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 110.5 kB   Zachodnia g│owica mijanki Kŕpie. ST44-2007+ST44-2015 ze sk│adem wŕglarek i kilkoma wagonami krytymi stoj▒ce na mijance.

Uniejˇw Rŕdziny
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 250.2 kB   ST40s-06 ze sk│adem rudy w oczekiwaniu na "woln▒ drogŕ" pod semaforem wyjazdowym mijanki Kŕpie.

Pogwizdˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2023
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05