Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-25  

Linia Hutnicza Samochodowa w wersji 3.0
[1 z 4]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54.9 kB   Kilka minut po jedenastej. Poci▒g Jaros│aw prowadzony ukrai˝sk▒ lokomotyw▒ 2M62 wje┐d┐a na teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 36.2 kB  

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 71.3 kB   "Jaros│aw" na tle okolicznych pˇl prowadzony ukrai˝skimi lokomotywami 2M62 wje┐d┐a na stacjŕ Hrubieszˇw Towarowy..

Grˇdek
fot. Stanis│aw J. Szewczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 35.3 kB  

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.7 kB   Po kilkunastu minutach sk│ad stoi ju┐ na stacji Hrubieszˇw Towarowy.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 58.6 kB   15:30. Przyje┐d┐a lokomotywa ST44-2057...

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 59.5 kB  

Hrubieszˇw
fot. Stanis│aw J. Szewczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54 kB   ... ktˇra o 16:30 wyje┐d┐a ze sk│adem jako poci▒g 1985 w kierunku S│awkowa Po│udniowego.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 36.6 kB  

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 34.5 kB   Wspinanie siŕ pod gˇrŕ...

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 32 kB   ...w nienajlepszych warunkach atmosferycznych...

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 50.7 kB  

Terebiniec
fot. Stanis│aw J. Szewczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55.4 kB  

Terebiniec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 70.2 kB  

Werbkowice
fot. Stanis│aw J. Szewczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 37 kB   pŕdzi w kierunku Werbkowic Zachodnich.

Jaros│awiec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05