Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-22  

Jaros│aw, czyli TIRy na tory LHS
[1 z 2]

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 30.8 kB   Olkusz. Kilka minut po szˇstej nad ranem ciszŕ rozrywa d╝wiŕk syren lokomotyw ST44...

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 34.6 kB   Lokomotywy ST44-2046 i ST44-2024 prowadz▒ poci▒g "Jaros│aw"...

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 38.8 kB   ...wprost na stacjŕ S│awkˇw Po│udniowy.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 25.8 kB   W sk│adzie oczywiÂcie TIRy na platformach...

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 31.1 kB   ... a tak┐e dwa wagony sypialne dla kierowcˇw.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 58.5 kB   Godzina 6:30. Wjazd na ko˝cow▒ stacjŕ...

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54.4 kB   ...obserwuj▒ licznie zgromadzeni goÂcie.

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 67.2 kB   ..a TIRˇw tych jest ponad trzydzieÂci...

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.7 kB   Lokomotywy ST44 w barwach spˇ│ki PKP-LHS i wagony sypialne kolei U» prezentowa│y siŕ okazale mimo padaj▒cego Âniegu...

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55.2 kB   Kierowcy TIRˇw podrˇ┐ z Kijowa spŕdzili w tych wagonach.

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 91.6 kB   Sk│ad by│ eskortowany przez funkcjonariuszy Stra┐y Ochrony Kolei.

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 57.1 kB   Na pytania mediˇw odpowiada│ Dyrektor Generalny PKP S.A. Maciej Mŕclewski.

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 104 kB   Senator Adam Gierek opowiada│ o zaletach transportu kombinowanego.

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 60.4 kB  

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 39.7 kB   Na pytania mediˇw odpowiada│ tak┐e Prezes spˇ│ki PKP-LHS, Piotr JuÂ...

S│awkˇw Po│udniowy
fot. Tomasz Ku╝niak
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05