Przejdź do strony głównej
Przejdź do strony głównej

 
2020-01-28  

Normalnotorowa bocznica do zakładów ceramicznych w Hedwiżynie
[1 z 2]

Bocznica będąca odgałęzieniem od linii Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Południe. Obecnie nieużywana.

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjęcia docelowego: 240 kB   Brama bocznicy do zakładów ceramicznych.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 15:50
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 313.9 kB   Wjazd do zakładów ceramicznych w Hedwiżynie - widok od strony bramy.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 15:51
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 270.5 kB   Wjazd do zakładów ceramicznych w Hedwiżynie - widok od strony bramy.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 15:52
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 280.6 kB   Wjazd do zakładów ceramicznych w Hedwiżynie - widok od strony bramy.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 15:52
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 308.1 kB   Wjazd do zakładów ceramicznych w Hedwiżynie - widok od strony bramy.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 15:54
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 273.7 kB   Atrakcją są źródła bijące w lesie u stóp nasypu bocznicy.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:06
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 252 kB  

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:14
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 256.7 kB  

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:19
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 223.1 kB  

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:19
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 216.1 kB   Po lewej tor linii normalnotorowej Zwierzyniec Tow. - Stalowa Wola Płd. (w głębi widoczny kawałek toru LHS). Po prawej widoczny tor dawnej mijanki.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:21
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 170.3 kB   Po lewej tor LHS, w środku tor linii normalnotorowej Zwierzyniec Tow. - Stalowa Wola Płd.. Po prawej widoczny tor dawnej mijanki.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:21
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 180.4 kB   Pozostałości o dawnej mijance.

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 16:22
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 280.5 kB  

Hedwiżyn, 8. maja 2006 r., g. 17:12
fot. Tomasz Ciemnoczułowski
Rozmiar zdjęcia docelowego: 452.4 kB   Stara bocznica normalnotorowa do dawnych zakładów ceramicznych w Hedwiżynie.

Hedwiżyn, 9. czerwca 2015 r., g. 10:45
fot. Jarosław Stypa
Rozmiar zdjęcia docelowego: 425.6 kB   Stara bocznica normalnotorowa do dawnych zakładów ceramicznych w Hedwiżynie.

Hedwiżyn, 9. czerwca 2015 r., g. 10:47
fot. Jarosław Stypa
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2020
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05