Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[8 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 118.6 kB   Monitor LCD z kounikatami diagnostycznymi systemu Ebilock.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 104.1 kB   Monitory z podgl▒dem z kamer przemys│owych (przejazdy + SKP).

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 64.5 kB   Rozbudowa uk│adu torowego stacji Hrubieszˇw Towarowy.

Hrubieszˇw
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 104.6 kB   Stacja Hrubieszˇw Towarowy, z widoczn▒ po lewej stronie rozbudow▒ uk│adu torowego.
Na pierwszym planie lokomowtywy U»: 2M62U-0305, nieco dalej po lewej drezyna A4CA.

Hrubieszˇw
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 77.3 kB   Prace przy rozbudowie uk│adu torowego stacji LHS w Hrubieszowie.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 88 kB   Wschodnia g│owica stacji LHS w Hrubieszowie.
Po lewej widoczna obecna nastawnia dysponuj▒ca HT, obok niej nowa (w budynek kolorze kremowo-│ososiowym). Dalej widoczna postŕpuj▒ca rozbudowa torˇw stacyjnych.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 234.1 kB   Nocne manewry na stacji Hrubieszˇw Towarowy.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 36.4 kB   Wie┐a ciÂnie˝, gˇruj▒ca nad kompleksem stacyjnym Hrubieszˇw Towarowy.

Hrubieszˇw Towarowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 34 kB   Hala odpraw fitosanitarnych.

Hrubieszˇw Towarowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 52.4 kB   Budynek stacyjny stacji Hrubieszˇw Towarowy, jako typowy przyk│ad budownictwa zunifikowanego - wszystkie budynki LHS tak wygl▒daj▒...

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 44.9 kB   Hrubieszˇw Towarowy.
Ukrai˝ski sk│ad z rud▒ prowadzony maszyn▒ 2M62 powoli wje┐d┐a na wagŕ.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05