Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[7 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 154.8 kB   Wagony z rud▒ i gˇra kruszywa na hrubieszoskiej stacji LHS. Na pierwszym planie 2M62-0637.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 118.6 kB   Hrubieszˇw Towarowy.
Na dalszym planie 2M62-0637.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 170.3 kB   Semafory wjazdowe (stary H i nowy A) od strony Granicy.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 168.2 kB   Tory stacyjne.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 139.4 kB   Monitor obrazuj▒cy sytuacjŕ ruchow▒ (zajŕtoŠ torˇw, stany urz▒dze˝ srk) na stacji.
Na uwagŕ zwraca asymetrycznoŠ uk│adu torˇw na stacji (wjazd od granicy po torze nr 1, wyjazd w kierunku Werbkowic Zach. po torze nr 2).

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 97.3 kB   Szafy z elementami wykonawczymi systemu Ebilock.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.3 kB   Monitor z systemem podgladu i rejestracji obrazu z kamer.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 128.7 kB   Ekrany systemu Ebilock.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 124.2 kB   Pulpit operatorski systemu ZNOR.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 87.8 kB   Kolejne pomieszczenie techniczne.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.7 kB   Szafy z elementami wykonawczymi systemu Ebilock.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 81.8 kB   Szafy (od lewej): systemu Ebilock 950 i licznikˇw osi SOL-2.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 75.6 kB   Nawet najnowoczeÂniejsza nastawnia nie mo┐e siŕ obejŠ bez tradycyjnego wyposa┐enia.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 117 kB   Stanowisko pracy dy┐urnego ruchu.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.7 kB   Stanowisko diagnostyczno-techniczne.
Uwagŕ zwracaj▒ "rolety przeciws│oneczne" firmy KOMBUD S.A..

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05