Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[6 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.4 kB   Wschodnia g│owica stacyjna Hrubieszowa Towarowego.
Po prawej widoczne pomieszczenie wagi, widocznej w torze nr 1 (drugi od prawej).
Lewy skrajny tor (1435 mm) prowadzi na stacjŕ Hrubieszˇw Miasto.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 219 kB   PrzejÂcie krzy┐owe w g│owicy wyjazdowej na Ukrainŕ.
Po prawej pomieszczenie wagi torowej.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 188.4 kB   Lokomotywka Ls60 podczas manewrˇw na czŕÂci normalnotorowej stacji.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 174.7 kB   Lokomotywka Ls60 manewruj▒ca na czŕÂci normalnotorowej.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.6 kB   Zachodnia g│owica stacji Hrubieszˇw Towarowy widziana od strony wjazdu od Werbkowic.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 174.9 kB   Las semaforˇw na zachodniej g│owicy Hrubieszowa Towarowego.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 187.1 kB   Semafory wjazdowe (stary A i obecny N) od strony ZamoÂcia.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 144.7 kB   Nowe semafory (jeszcze uniewa┐nione) wkrˇtce zast▒pi▒ 30-letnie tarcze i semafory obs│ugiwane dotychczas urz▒dzeniami przeka╝nikowymi.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Waga torowa znajduj▒ca siŕ na zachodniej g│owicy stacyjnej.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 178.4 kB   Wschodnia g│owica stacyjna. Widoczne obie nastawnie (nowa Hr LHS i stara HT).
Po lewej SM48-070 podczas postoju pod hal▒ odpraw fitosanitarnych.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 157 kB   Wjazd od strony Werbkowic Zachodnich (ZamoÂcia).
Przypominamy, ┐e LHS jest jednotorowa - po lewej widoczny jest tor wyci▒gowy.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.5 kB   Zachodnia g│owica stacji Hrubieszˇw Towarowy.
Tomek Ciemnoczu│owski z naszej ekipy redakcyjnej id▒c torem nr 2 wykonuje zdjŕcia do s│upka interaktywnego.


fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 200.5 kB   Stara nastawnia dysponuj▒ca HT i widok na wschodni▒ g│owicŕ stacji Hrubieszˇw Towarowy. Po lewej pomost rewizyjny.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 171.6 kB   Lokomotywa U» 2M62-0637 wraz ze sk│adem rudy chwilŕ po przekroczeniu granicy i wje╝dzie na stacjŕ.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.3 kB   Budynek nowej nastwawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05