Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[5 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 208.4 kB   2M62-0637 szykuje siŕ do wyjazdu z prˇ┐nymi wŕglarkami na Ukrainŕ.
Na torze obok SM48-041 i ST44-2058.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 235.9 kB   Manewry z udzia│em SM48-041 i SM48-001.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 178 kB  

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 230.8 kB   Nieczynna, stara nastawnia HT wraz z pomostem rewizyjnym s│uzby celnej.
W oddali manewruje 2M62-0637.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.8 kB   Ramka informacyjna Bombardiera w nowej nastawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 179.9 kB   Przyjŕcie kolejnego sk│adu z Ukrainy.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 94.1 kB   Pami▒tkowa tabliczka w nowej nastawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 213.3 kB   Stacja Hrubieszˇw LHS - trwaj▒ pomiary torˇw, po lewej stara nastawnia HT (nieczynna) i pomost rewizyjny s│uzby celnej. W g│ŕbi wje┐d┐a sk│ad towarowy od strony granicy prowadzony 2M62-0637.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.9 kB   ST44-2018 wyje┐d┐aj▒ca w kierunku ZamoÂcia uchwycona w obiektywie kamery monitoringu. Widok z ekranu nastawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.8 kB   Okna na Âwiat nowej nastawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 214.2 kB   Kolejny sk│ad wje┐d┐a z Ukrainy na stacjŕ graniczn▒ w Hrubieszowie.
Na czele 2M62-0637. Po prawej nowa nastawnia Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 146.5 kB   Ramka informacyjna Bombardiera w nowej nastawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 160.6 kB   Nowa nastawnia Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 144.1 kB   SM48-001 podczas manewrˇw na stacji granicznej LHS w Hrubieszowie.
Widok z kamery monitoringu wyÂwietlany na ekranie w nastawni Hr LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 372 kB   Tory 105 i 103, oraz widok na wschodni▒ g│owicŕ stacji Hrubieszˇw Towarowy.
W oddali widoczne pomieszczenie wagi torowej.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05