Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[4 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 346 kB   Zachodia g│owica stacji Hrubieszˇw LHS. Mieszana "rozbiˇrka" prowadzona lokomotywami ST44-2004+ST44-3002 jedzie w kierunku ZamoÂcia.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 314 kB   Mieszana "rozbiˇrka" prowadzona lokomotywami ST44-2004+ST44-3002 odje┐d┐a w kierunku ZamoÂcia z toru nr 14 stacji Hrubieszˇw LHS. Wprawne oko dostrze┐e w prawym gˇrnym rogu zdjŕcia zbli┐aj▒cy siŕ sk│ad od strony Ukrainy (2M62-0635).

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 221.4 kB   Plac do odpraw celnych. Kiedy pojawi siŕ tu suwnica, ktˇrej tory podsuwnicowe widaŠ po bokach.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 280.2 kB   Pomost rewizyjny s│uzby celnej.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 268.4 kB   Nastawnia dysponuj▒ca Hr LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 435.2 kB   Dawna nastawnia wykonawcza HT1, obecnie nieu┐ywana do prowadzenia ruchu.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 294.2 kB   Szpaler semaforˇw w zachodniej g│owicy stacji.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 346.4 kB   Wschodnia g│owica stacji. ST44-2008 w czasie manewrˇw. Z ty│u widoczna hala odpraw fitosanitarnych i pomost rewizyjny s│u┐by celnej (po prawej),

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 213.2 kB   Ten widok ju┐ znamy. Mo┐na porˇwnaŠ czy co siŕ zmieni│o.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 365.8 kB   Kolejny sk│ad prowadzony lokomotyw▒ typu 2M62-0635 szykuje siŕ do wyjazdu na Ukrainŕ.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 345 kB   Mieszany sk│ad z 2M62-0635 na czele wyje┐d┐a w kierunku Ukrainy.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.5 kB   SM48-085 manewruje na stacji granicznej.

Hrubieszˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 238.8 kB   Panorama stacji granicznej z pobliskiego pagˇrka.

Hrubieszˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 159.8 kB   Hrubieszˇw Towarowy LHS.
Po lewej 2M62U-0159.

Hrubieszˇw
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 127.9 kB   SM48-061 podczas manewrˇw na stacji granicznej LHS.

Hrubieszˇw
fot. Krzysztof Jesionek
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05