Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[3 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 265.9 kB   BR233-285-6 po powrocie z remontu przeprowadzonego na wschodzie oczekuje na odprawŕ na st.Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Piotr Tychma˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 308.5 kB   BR233-285-6 po powrocie z remontu przeprowadzonego na wschodzie oczekuje na odprawŕ na st.Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Piotr Tychma˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 478.3 kB   2M62K-1163 wypo┐yczony od Kolei Litewskich manewruje na wschodniej g│owicy stacji granicznej.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 330.1 kB   Widok na stacjŕ graniczn╣ Hrubieszˇw LHS z wie┐y widokowejznajduj╣cej siŕ przy drodze do Czumowa.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 223.6 kB   Ukrai˝ski 2M62-0998 - ten widok nie wymaga ┐adnego komentarza.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 425.6 kB   Widok na stacjŕ graniczn╣ z nasypu nowo budowanej obwodnicy.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 243.9 kB   2M62-1111 podczas manewrˇw na stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 565.4 kB   Tylu mi│osnikˇw kolei na LHS i w Hrubieszowie jeszcze nie by│o. Wszystko to bynajmniej nie za spraw▒ szerokiego toru, a imprezy "Tamar▒ do Hrubieszowa" po torze normalnym. Jedn▒ z atrakcji by│ wjazd poci▒gu lini▒ nr 931 (Hrubieszˇw Miasto-Hrubieszˇw LHS) na stacjŕ graniczn▒ po│o┐on▒ przy torze szerokim.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 705.9 kB   Poci▒g specjalny "Tamar▒ do Hrubieszowa" w jednym z celˇw swej podrˇ┐y - na stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 547.5 kB   Budynki stacyjne Hrubieszowa Towarowego. Ten niski po prawej pe│ni│ niegdy rolŕ sto│ˇwki dla kolejarzy. PomyÂleŠ, ┐e w 1998 r. jad│em tam smaczny ┐urek z kie│bas▒, a za oknem Âmiga│y ST44 w kolorze oliwkowym.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 343.2 kB   2M62U-0174 efektownie opuszczaj▒ stacjŕ Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 422.9 kB   ST44-2035 z pomoc▒ "Batmana" wyci▒gaj▒ ze stacji granicznej mieszany sk│ad na szlak do ZamoÂÂcia.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 405.9 kB   ST44-2035 z pomoc▒ "Batmana" wyci▒gaj▒ ze stacji granicznej mieszany sk│ad na szlak do ZamoÂÂcia.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 191.6 kB   Hrubieszˇw. Widok na zapchan▒ stacjŕ graniczn▒.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 366.7 kB   Zachodnia g│owica stacji granicznej LHS w Hrubieszowie. 2M62-1103 powraca na drugi koniec stacji po przyprowadzeniu mieszanego sk│adu z Ukrainy.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05