Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-06-24  

Stacja graniczna LHS w Hrubieszowie
[2 z 8]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 598.9 kB   Tercet Gagarinˇw ST44-2054, ST44-2039 i ST44-2062 plus Jamnik 16D-001 ze sk│adem wŕglarek z Bortatycz wje┐d┐aj▒ na stacjŕ Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 417.2 kB   Fantomas 2TE116-1063 ze sk│adem rudy na haku zbli┐a siŕ do stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Grˇdek Kolonia

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 533 kB   Zachodnia g│owica stacji granicznej Hrubieszˇw LHS - ukrai˝ski Fantomas 2TE116-1063 w towarzystwie Gagarina ST44-2054.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 555.3 kB   Ukrai˝ski Fantomas 2TE116-1063 manewruje na zachodniej g│owicy stacji granicznej Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 463.9 kB   Fantomas 2TE116-1538 ze sk│adem mieszanym na haku zbli┐a siŕ do stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Grˇdek Kolonia

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 479.2 kB   Tamara SM48-085 manewruje na zachodniej g│owicystacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 474.3 kB   Ukrai˝ski Fantomas 2TE116-1538 manewruje na zachodniej g│owicy stacji granicznej Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 886.1 kB   16D-003 podczas manewrˇw na zachodniej g│owicy stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 924 kB   Wschodnia g│owica stacji.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1137.5 kB   2TE116-1629 podczas manewrˇw na wschodniej g│owicy stacji.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1140.2 kB   2TE116-1629 podczas deszczowych manewrˇw na wschodniej g│owicy stacji.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1062.9 kB   Semafor wjazdowy N½ stacji Hrubieszˇw LHS od strony zachodniej. Po lewej stronie tarcza ostrzegawcza ToA odnosz▒ca siŕ do linii normalnotorowej biegn▒cej do stacji Hrubieszˇw Miasto.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1144.5 kB   Tercet maszyn serii ST44 (ST44- 2054+ST44-2062+ST44-2030) wyje┐d┐a z mieszanym sk│adem wagonˇw ze stacji Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1510.9 kB   Stacja Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1488.8 kB   AC1A-1854 podczas wieczornej wizyty na st. Hrubieszˇw LHS.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05