Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Rˇ┐noÂci z przymru┐eniem oka :)
[3 z 4]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 103.8 kB   Buty jednego z naszych redakcyjnych kolegˇw po wykonaniu zdj੠do fotoreporta┐u budowy wiaduktu na DK94 w Olkuszu w grudniu 2004 r..

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 62.6 kB   Skocz na LHS :)

Bojanˇw
fot. Mrˇwa®
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 96.5 kB   Full wypas...

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 78 kB   Na przejazdach z liniami zelektryfikowanymi mo┐na spotkaŠ tabliczki z napisem "Przewody na wysokoÂci...". Oto modyfikacja takiej tabliczki na potrzeby LHS :)
á
Taka tabliczka oczywiÂcie w rzeczywistoÂci nie istnieje.


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 86.7 kB   1000, 1435, 1520, 1524mm...
Ile mˇwili on ma szerokoÂci?

okolice Jŕdrzejowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 79.8 kB   Niew▒tpliwie poci▒gi na LHS poruszaj▒ siŕ z prŕdkoÂci▒ Âwiat│a...

Jaros│awiec
fot. Iwo Tondos
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 55.4 kB   Linia Hutnicza... Samochodowa?

Bukowno Przymiarki
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.5 kB   Na LHS │atwo trafiŠ.
Tylko 150m w lewo :)

Zamosc
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 49.6 kB   Przy tworzeniu serwisu LHS.pl nasza ekipa stara siŕ korzystaŠ z najnowoczeÂniejszych technologii.
Na tym zdjŕciu widzimy dwˇch cz│onkˇw naszej ekipy teleportuj▒cych siŕ do Hrubieszowa... :))

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 33.9 kB   Tak wygl▒da moneta 5 gr rozgnieciona przez jad▒cy pojazd U» - AC1A.
W takim dniu jak 1 maja 2004 powinno to byŠ 1€ , ale niestety nie mieliÂmy :)

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 63.2 kB   O b i e k t y á w i d o c z n e á w á l u s t e r k u á s ▒ á b l i ┐ e j
n i ┐ á n a á t o á w y g l ▒ BOOIIING!!

Bukowno
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.7 kB   Kto ma w wiadrze olej, ten idzie na kolej...
...tylko dlaczego po niew│aÂciwym torze?

okolice miejscowoÂci Pazurek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 84.1 kB   Mi│oÂniczki LHS?
:)

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 85.4 kB   Cztery gagariny w szczycie i 4000 ton rudy za ka┐d▒ minutŕ po│▒czenia...

Przysieka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.6 kB   Jedzie czy nie jedzie...
oto jest pytanie...

Kamionka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05