Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-21  

Rˇ┐noÂci z przymru┐eniem oka :)
[2 z 4]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 36.8 kB   Tak▒ oto karteczkŕ zauwa┐yliÂmy na jednej z nastawni przyleg│ych do szerokiego toru...
Od siebie dodamy, ┐e peron by│ wypielony na b│ysk - Âwieci│ siŕ jak psu...


fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 165.6 kB   (bez komentarza)

Huta Derŕgowska
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 95.3 kB   Wino Tamara.
Zgodnie z nazw▒ dobre po s│u┐bie na lokomotywie SM48.

Nowa Dŕba
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 142.4 kB   ŽmierŠ czyha na torach....

Brody Ma│e
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 91.5 kB   PKP przymierza siŕ do zaktualizowania w E1 niektˇrych sygna│ˇw stosowanych na liniach. "Pod nˇ┐" najprawdopodobniej pˇjdzie sygna│ Z1p, ktˇry ma zostaŠ zast▒piony wska╝nikiem W1pA - "W odleg│oÂci drogi hamowania znajduje siŕ torowe stanowisko przestawcze SUW2000".

Szyd│ˇw (linia kolejowa Nysa-Opole)
fot. Kuba Dressler
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 93.4 kB   Nowy odcinek Gwiezdnych Wojen ju┐ na ekranach kin.
Gwiezdni Je╝d╝cy jednak nie tylko w kinach... :)

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 34.9 kB   Eksperymantalny egzemplarz TOI TOI produkcji PKP-PLK.
Styl retro wraca do │ask...

Mi▒czyn
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 38.1 kB   Nas te┐ fotografuj▒... tyle, ┐e na asfaltowym szlaku :)

Jaros│awiec
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 77.1 kB   Metryczka. Jak widaŠ nie tylko ubrania je maj▒, ale lokomotywy te┐...


fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 95.3 kB   "Zdzisiek... patrz! Ba│wan na przeje╝dzie...."

Roztocza˝ski Park Narodowy
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 112 kB   KOREK na przeje╝dzie :)

Zwierzyniec Rudka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 72.1 kB   »ubr wystŕpuje w Puszczy.
LHS wystŕpuje w ZWIERZYĐCU.

Zwierzyniec Rudka
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 70.1 kB   "...prŕdzej mi tu poci▒g przyjedzie ni┐ pierogi RUSKIE siŕ ugotuj▒..."

ZamoŠ
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 123.3 kB   Z zimowymi pozdrowieniami dla mechanikˇw...

Bojanˇw
fot. Bart│omiej Samojeden
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 82.8 kB   "Panie!? daleko jeszcze do S│awkowa?..."

Olkusz
fot. Tomasz Ku╝niak
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05