Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-20  

Lokomotywownia LHS ZamoŠ Bortatycze
[2 z 6]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 231.2 kB   ST44-3001

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 281.1 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 282.2 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 178.1 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 297.6 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 312.8 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 353.3 kB   Dawcy

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 267.2 kB   SM30-765.

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 238.4 kB  

Wysokie.
Stacja ZamoťŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 657.2 kB   Dostawa paliwa.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Andrzej Gorzkowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 670.6 kB   Lokomotywowania ZamoŠ Bortatycze. Prawie dziesi੠najstarszych Gagarinˇw z ty│u szopy. Czy┐by oczekiwa│y na drugie ┐ycie?

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 278.5 kB   Dawna hala lokomotywowni normalnotorowej po remoncie elewacji prze┐ywa drug▒ m│odoŠ.

Wysokie (ZamoŠ Bortatycze)
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 369.8 kB   Para Gagarinˇw ST44-2062 i ST44-2038 wyje┐d┐a z szopy na stacjŕ Bortatycze.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 316.2 kB   Kreatywna tworczoŠ pracownikˇw stacji paliw.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Andrzej Gorzkowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 286.4 kB   Dodatkowy tor trakcyjny pomiŕdzy stacj▒ a lokomotywowni▒.

Wysokie.
Stacja ZamoŠ Bortatycze

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05