Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-24  

Bi│goraj
[2 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 503.7 kB   Tory LHS przebiegaj▒ce obok budynku dworca w Bi│goraju.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 490.5 kB   Peron przy torze normalnym na terenie stacji BI│goraj. Dwa skrajne tory po prawej stronie to LHS.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 296.8 kB   ST44-2044 podczas manewrˇw na torze nr 102 mijanki Bi│goraj LHS.

Stacja Bi│goraj LHS
Bi│goraj

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 448.8 kB   Tablica informacyjna dot. budowy placu │adunkowego przy torach LHS w Bi│goraju.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 413.1 kB   Zachodnia g│owica mijanki LHS w Bi│goraju.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 348.7 kB   Dojazd na stacjŕ w Bi│goraju. Po lewej stronie drogi widoczna budowa utwardzonego placu │adunkowego przy torach LHS.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 417 kB   Budowa placu │adunkowego przy torach LHS.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 243.6 kB   Po lewej sk│ad z rud▒ oczekuj▒cy na zwolnienie toru szlakowego do Huty Derŕgowskiej, po prawej lokomotywa 15D- 001 w czasie postoju podczas jazd testowych..

Bi│goraj
fot. Jakub Rˇg
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 131.9 kB   Chrzanowski ST44-3002 zbli┐aj▒cy siŕ do budynku dworca ze sk│adem rudowym. Obok widoczna wiata przystankowa, ktˇrej konstrukcja sk│ada siŕ z szyn bŕd▒cych pozosta│oÂci▒ po tutejszej by│ej kolei w▒skotorowej

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 110.5 kB   ST44-2033 po przyprowadzeniu wieczornego sk│adu zdawczego i zako˝czonych manewrach czeka na odjazd

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.6 kB   ST44-2001 czeka na zielone Âwiat│o

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 244.5 kB   ST44-2001+ST44-20xx na ostatnim │uku przed sam▒ stacj▒ Bi│goraj

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98 kB   Na obecn▒ chwilŕ jedyny sk│ad pasa┐erski je┐d┐▒cy przez Bi│goraj - dok│adniej wieczorny P 82106 "Hetman" relacji Gorzˇw Wlkp. - ZamoŠ. Obok wŕglarki na szerokim torze LHS

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.2 kB   Roz│adunek drewna z wagonˇw, na rampie, na ktˇrej przetarg o projekt przebudowy zosta│ ju┐ rozpisany

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 227.5 kB   Rozruch ST44-2053+ST44-20xx wje┐dzaj▒cych na g│ˇwny tor

Bi│goraj
fot. Mateusz Krasny
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05