Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-24  

Z wizyt▒ na zachodnim kra˝cu szerokiego toru
[2 z 3]

Widok panoramiczny Bazy Prze│adunku Rud.

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 140.7 kB   Tylko tu mo┐na obejrzeŠ wagon kolejowy LHS w tej pozycji.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 151.7 kB   Jedna wywrotnica mieÂci 2 wagony (na zdjŕciu wywrotnica W-1 zajŕta tylko przez jeden wagon).

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 132.7 kB   Wywracanie wagonu na W-1.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 118.7 kB   Wywrotnica W-2 widziana z gˇry.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 134.5 kB   Wywrotnica W-2 podczas obrotu (bez wagonˇw).

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 116.5 kB   Wywrotnica W-2 podczas testu wywracania.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 156.4 kB   Wprost z wagonu kilkanaÂcie metrˇw w dˇ│...

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.3 kB   16 metrˇw(!) pod wywrotnicami ruda jest zgarniana przenoÂnikiem.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 114 kB   PrzenoÂniki 16m pod wywrotnicami.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 109.6 kB   Ruda, ktˇra przed chwil▒ by│a w wagonie za chwilŕ trafi na taÂmŕ taÂmoci▒gu.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.2 kB   PrzenoÂniki 16m pod wywrotnicami. St▒d ruda trafi za chwilŕ na taÂmoci▒g biegn▒cy do Huty.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 83.7 kB   Ostateczne oczyszczanie rudy z wiŕkszych zanieczyszcze˝ przed transportem do Huty.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 120.7 kB   Transport rudy taÂmoci▒giem do Huty.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 98.3 kB   Transport rudy taÂmoci▒giem do Huty.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 99.9 kB   Transport rudy taÂmoci▒giem do Huty.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05