Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-05-24  

Z wizyt▒ na zachodnim kra˝cu szerokiego toru
[1 z 3]

Pewnego letniego dnia mieliÂmy mo┐liwoŠ obejrzenia jednego z trzech najbardziej wysuniŕtych kra˝cˇw szerokiego toru w Polsce - Bazy Prze│adunku Rud Huty Katowice (obecnie Mittal Steel Poland - pracownikom ktˇrego dziŕkujemy za wydanie zgody na wstŕp, wykonanywanie zdj੠i ┐yczliwoŠ okazan▒ podczas naszego pobytu).

Widok panoramiczny Bazy Prze│adunku Rud.

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 168.5 kB   Sk│ad z rud▒ nadci▒ga od strony S│awkowa.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113 kB   Sk│ad z rud▒ wje┐d┐a na stacjŕ Bazy Prze│adunku Rud.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 172.9 kB   Tory postojowe.
TEM-2 163 podczas manewrˇw.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 191.5 kB   Widok na tory postojowe i wyjazd w kierunku S│awkowa. Trwaj▒ manewry, w oddali widoczna drezyna WM-15 ekipy wykonuj▒cej prace torowe.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 126.7 kB   Widok z hali wywrotnic na zachˇd.
Na pierwszym planie g│owica torˇw BPR z jednym z najdalej wysuniŕtych na zachˇd torˇw o szerokoÂci 1520 mm.
Na drugim planie Sosnowiec (osiedle Zagˇrze).

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 108.4 kB   Hala wywrotnic widziana z grupy torˇw postojowych.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 181.5 kB   Jeden z torˇw biegn▒cych do hali wywrotnic (W-2).

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.4 kB   TEM2-136 spycha odprzŕgi do hali wywrotnic.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 166.9 kB   Sk│ad wagonˇw jest spychany do hali wywrotnic (w tym przypadku na W-1).

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 127.9 kB   Wjazd do hali wywrotnic (W-2).

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 172.7 kB   Trwa spychanie odprzŕgˇw na wywrotnicŕ W-1.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 120.6 kB   Sk│ad sekwencyjnie wje┐d┐a do hali wywrotnic popychany lokomotyw▒ TEM-2. W przysz│oÂci odprzŕgi bŕd▒ wci▒gane mechanizmem widocznym obok toru.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 113.3 kB   Wagony wje┐d┐aj▒ na wywrotnicŕ W-1.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 118 kB   Wagony wje┐d┐aj▒ na wywrotnicŕ W-1.

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 135.9 kB   Rozpoczyna siŕ wywracanie...

D▒browa Gˇrnicza Strzemieszyce
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05