Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Lokomotywy serii 2M62/2M62U
[2 z 3]

Strona 1Strona 2Strona 3 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 325.5 kB   2M62-1149 niebawem przejd▒ przez skaner.

Grˇdek
fot. Marcin Bieli˝ski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 313.8 kB   Ukrai˝ski 2M62-0606 na zachodniej g│owicy stacji granicznej.

Stacja Hrubieszˇw LHS
Hrubieszˇw

fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 359.6 kB   2M62U-0174 prowadz▒ca poci▒g z Ukrainy podczas przejazdu przez skaner RTG S│u┐by Celnej.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 326.9 kB   2M62-1103.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 265.4 kB   2M62-1111 wyje┐d┐a ze stacji granicznej, wracaj▒c luzem na Ukrainŕ.

Hrubieszˇw
fot. Jaros│aw Stypa
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 134.3 kB   2M62U-0159 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek 900m przed mostem granicznym na Bugu pod▒┐aj▒ w stronŕ Izowa.

Grˇdek
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 147.2 kB   2M62U-0159 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek wyjecha│y z Hrubieszowa Towarowego LHS, pod▒┐aj▒c w stronŕ Izowa.

Grˇdek
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 149.8 kB   2M62-0637 ze sk│adem prˇ┐nych wŕglarek opuszczaj▒ teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Grˇdek
fot. Krzysztof Jesionek
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 147.3 kB   Lokomotywa 2M62-0637 podczas manewrˇw na stacji Hrubieszˇw Towarowy.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 229.3 kB   2M62-0637 na czele mieszanego sk│adu wje┐d┐aj▒cego na stacjŕ graniczn▒ Hrubieszˇw LHS.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.4 kB   2M62U-0159 z rud▒ w chwilŕ po przejechaniu mostu na rzece Bug.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 186.7 kB   2M62-0932 z kolejnym sk│adem rudy w chwilŕ po przejechaniu mostu na Bugu.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 208.9 kB   2M62-0637 prowadzi sk│ad prˇ┐nych wŕglarek na Ukrainŕ.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 262.6 kB   2M62U-0305.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 150 kB   2M62U-0158 podczas nocnych manewrˇw na stacji w Hrubieszowie.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05