Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-18  

Wymiana szyn na odc. Huta Derŕgowska-Bojanˇw
[2 z 2]

Latem 2011 r. ekipy krakowskiej firmy Spaw-Tor oraz zamojskiej spˇ│ki PKP LHS dokonuj▒ wymiany szyn na bezstykowe na odcinku Huta Derŕgowska-Bojanˇw. Uwaga - moment spawania szyn z zapaleniem tygla i skruszeniem formy zamieszczony zosta│ w postaci filmu w serwisie YouTube.

Strona 1Strona 2Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 398 kB   Kolejna "zabawka" panˇw ze Spaw-Toru - pneumatyczna kruszarka do formy.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 446 kB   Kruszenie formy i nadlewki spawu.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 369.7 kB   Forma po czŕÂciowym skruszeniu.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 379.2 kB   Žcinanie nadlewek spoiwa.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 425.5 kB   Do akcji wkracza szlifierka aby wyg│adziŠ spaw i nadaŠ mu odpowiednie parametry eksploatacyjne.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 454.5 kB   Szlifowanie spawu szynowego.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 430 kB   Szlifowanie spawu szynowego.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05