Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Rozbiˇrka niedoko˝czonych wiaduktˇw na Podkarpaciu
[4 z 6]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 350.4 kB   Tych przŕse│ te┐ za chwilŕ ju┐ tu nie bŕdzie.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 400.1 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 418 kB   Tyle zosta│o po zdjŕciu przŕse│.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 358.5 kB   Za chwilŕ w powietrze uniesie siŕ ostatnie przŕs│o do zdjŕcia.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 323.6 kB   "No i Bojanˇw pad│" jak to ujŕ│a w chwili robienia tego zdjŕcia jedna z osˇb czuwaj▒cych nad ca│▒ operacj▒.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 339.3 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 261.5 kB   Na zako˝czenie dwudniowej operacji zdejmowania przŕse│ w Bojanowie d╝wig EDK 1000 zaprezentowa│ jednotorow▒ mijankŕ przestawiaj▒c swoim ┐urawiem platformŕ na drug▒ stronŕ. By│o to konieczne ze wzglŕdu na dogodnoŠ dostŕpu do przŕse│ wiaduktu w Nowosielcu, ktˇre mia│y byŠ rozbierane nastŕpnego dnia.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 282.6 kB   Przestawianie platformy przez d╝wig EDK 1000-223.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 234.5 kB   Przestawianie platformy przez d╝wig EDK 1000-223.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 196.3 kB   Przestawianie platformy przez d╝wig EDK 1000-223.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 294.7 kB   Tak obecnie wygl▒da wiadukt w Bojanowie po ca│ej operacji.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 244.1 kB   Zdejmowanie przeciwwag i przygotowywanie d╝wigu do transportu.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 363.1 kB   Zdejmowanie przeciwwag i przygotowywanie d╝wigu do transportu.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 289.3 kB   Zdejmowanie przeciwwag i przygotowywanie d╝wigu do transportu.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 367.4 kB   Pociag roboczy po obrˇceniu na mijance Puszcza powraca w kierunku Woli Baranowskiej. W tle widoczny rozebrany dwa dni wczeÂniej wiadukt pod Pietropolem.

Puszcza Sandomierska
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05