Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Rozbiˇrka niedoko˝czonych wiaduktˇw na Podkarpaciu
[3 z 6]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 319.8 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 386.7 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 344.2 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 259.9 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 278.4 kB   Popo│udnie. Pierwsze przŕs│a zosta│y ju┐ zdjŕte.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 260.9 kB   Zdejmowanie kolejnego przŕs│a.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 281.5 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 187.7 kB   Zdejmowanie ostatniego przŕs│a nad torem LHS.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 207.5 kB   Zdejmowanie ostatniego przŕs│a nad torem LHS.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB   Zdejmowanie ostatniego przŕs│a nad torem LHS.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 336.5 kB   Drugi dzie˝ prac w Bojanowie. Ze wzglŕdu na to, i┐ d╝wig bŕdzie zdejmowaŠ przŕs│a z innego miejsca trzeba od nowa wykonaŠ zadbudowŕ pod podpory.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 295.5 kB   Ostatnie 3 przŕs│a do zdjŕcia. Nadal nie moge siŕ oprzeŠ wra┐eniu, ┐e pusto siŕ tu zrobi│o.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 259.6 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 0 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 379.7 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05