Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-04-14  

Rozbiˇrka niedoko˝czonych wiaduktˇw na Podkarpaciu
[2 z 6]

Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 192.3 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Dariusz Maszczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 252 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Dariusz Maszczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 207.3 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Dariusz Maszczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 257.2 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Dariusz Maszczak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 212.2 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Witold Serhej
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 260.2 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Witold Serhej
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 268.2 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Witold Serhej
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 200.4 kB  

Puszcza Sandomierska
fot. Witold Serhej
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 252.6 kB   7:47 rano. Przez ponad 30 lat mo┐na by│o w tym miejscu wykonaŠ m.in. takie zdjŕcie. To jest ostatnim - po przeje╝dzie widocznej "dziewiŕtnastki" szlak zosta│ zamkniŕty i rozpoczŕto prace nad rozbiˇrk▒ przŕse│ wiaduktu.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 232.5 kB   Do Bojanowa zbli┐a siŕ poci▒g roboczy z d╝wigiem EDK 1000-223. Na prowadzeniu ST44-2026. Po lewej stronie widoczna w pe│nej krasie rˇwnia mijankowa.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 350.5 kB   Resztki po│udniowego podjazdu do wiaduktu. Przez wiele lat widoczny piasek s│u┐y│ do budowy okolicznych domˇw.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 1035.1 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 303.4 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 304.4 kB  

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 232.5 kB   Niwelowanie │awy torowiska pod podporŕ d╝wigu EDK 1000.

Bojanˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05