Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2024-07-15  

Prace na przeje╝dzie kolejowym w Porŕbach Dŕbskich
[1 z 2]

Fotoreporta┐ z prac prowadzonych na przeje╝dzie kolejowym w ci▒gu drogi nr 872. Dziŕkujemy pracownikom firm KBSP Lublin, Karya, Torrems i PKP LHS za umo┐liwienie wykonania zdjŕŠ.

Strona 1Strona 2 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 262.8 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 210.2 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 231.2 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 238.6 kB   Mimo dobrze zorganizowanego objazdu niektˇrzy kierowcy prˇbowali omijaŠ roboty na w│asn▒ rŕkŕ okolicznymi drogami.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 271.6 kB   Mimo dobrze zorganizowanego objazdu niektˇrzy kierowcy prˇbowali omijaŠ roboty na w│asn▒ rŕkŕ okolicznymi drogami. Niektˇrym zdarzy│o siŕ utkn▒Š w rowie z tego powodu.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 250.6 kB   PLM-07-275.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 253.6 kB   Ekipa Torremsu wkracza do akcji z podbijark▒ PLM-07-275.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 295.2 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 235.4 kB   Km 178.100.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 258.4 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 225 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 260.8 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 238 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 294.2 kB   Skuterem przez LHS? Od dzi to nie problem.

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 185.5 kB  

Porŕby Dŕbskie,
mijanka Drozdˇw

fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Strona 1Strona 2
© LHS.pl 1998-2024
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05