Przejdź do strony głównej
25 lat LHS.pl

 
2023-06-03  

 
Strona 1Strona 2Strona 3Widok albumu
Rozmiar zdjęcia docelowego: 670.2 kB   Widok na LHS w kierunku wschodnim (tor po prawej; km 120) w okolicach Ciosm.

Ciosmy
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 603.5 kB   Widok na LHS (tor po prawej) w okolicach kilometra 119 patrząc na wschód.
W oddali widoczny Biłgoraj.

Ciosmy
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 728.7 kB   Charsznica.
Widoczny jest jadący po LHS skład w kierunku Sławkowa (z tego powodu prezentujemy to zdjęcie w tak dużej rozdzielczości).
Na dalszym planie linia normlanotorowa ze stacją Charsznica (po prawej od przejazdu).

Charsznica
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 407.1 kB   Północno-zachodni stok masywu Białej Góry.
Oto co widać na dole z LHS z miejsca na styku lasu i pól.

Kępie
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 441.5 kB   Rzut oka na Kozłów (środek planu), Kamionkę (prawy górny róg) i Przysiekę (prawy dolny róg zdjęcia).
Na pierwszym planie elewator w Kozłowie i widoczna stacja normalnotorowa (ze stojącym w peronach EN57), z tyłu szerokim łukiem obiegająca całość LHS.

Przysieka
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 434.8 kB   Na pierwszym planie miejscowość Przysieka (lewy dolny róg), dalej Kamionka (lewy górny róg). Po prawej zalesiony masyw Białej Góry. Zwraca uwagę wycięta (już odrastająca) kilkanaście lat temu część lasu pod odnogę łącznicy Charsznica-Kozłów w kierunku Tunelu (linia normalnotorowa w kształcie litery S biegąca z lewej strony do prawej - zdjęcie z masywu Białej Góry).

Przysieka
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 896.6 kB   Panorama okolic Jędrzejowa.
Na pierwszym planie mijanka Łączyn (LHS) widziana w kierunku granicy.
Po lewej wioska Ludwinów, po prawej u góry Węgleniec.
W lewym górnym rogu widoczna też LHS biegnąca polami w kierunku Ponidzia.
 
Uwaga! Zdjęcie ma ponad 800 kB.

Ludwinów
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 173.5 kB   Druga część kilometrów 350 i 351 LHS. U góry dochodzi linia normalnotorowa z Tunelu, która obchodzi łukiem to miejsce (na łuku jest przystanek osobowy Jeżówka).

Podlesice
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 250.6 kB   Wioska Podlesice, linia normalnotorowa na odcinku Tunel-Bukowno i LHS (tor na dolnej stronie zdjęcia).
Jeśli ktoś jeszcze nie dojrzał - po LHS jedzie próżny skład węglarek w stronę mijanki Kępie.

Podlesice
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 72.1 kB   Kolejne zdjęcie lotnicze z okolic Białej Góry.
Tym razem widać cały węzeł kolejowy w Kozłowie - z prawej łuk LHS-u, nieco wyżej odgałęzienie na CMK i do Koniecpola. W gónej części zdjęcia widoczny Sędziszów.

Tunel
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 66.3 kB   Zdjęcie przestawiające Białą Górę, z widoczną stacją Tunel oraz wsią Uniejów-Rędziny. U góry zdjęcia widoczna Kamionka.

Tunel
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 61.8 kB   Kolejne zdjęcie przestawiające Białą Górę, z widoczną stacją Tunel.
U góry fotki widoczny dojazd z Tunelu do stacji w Kozłowie (charakterystyczna serpentyna od lasu z prostą u góry) i nasyp LHS przed Kamionką (coś na kształt litery dolnej części litery S). Znawcy tematu powinni dostrzec też LHS biegnącą prostopadle do linii normalnotorowej.

Tunel
fot. Wojciech Łyko
Rozmiar zdjęcia docelowego: 87.3 kB   Km 350 LHS widziany z lotu ptaka.
U góry linia normalnotorowa z Tunelu do Bukowna, w wykopie tor LHS.
Zdjęcie od strony północnej.

Jeżówka
fot. Wojciech Łyko
Strona 1Strona 2Strona 3
© LHS.pl 1998-2023
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIĄZANY Z ŻADNYM PODMIOTEM ZARZĄDZAJĄCYM I/LUB ŚWIADCZĄCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWÓJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05