Przejd╝ do strony g│ˇwnej
25 lat LHS.pl

 
2023-09-25  

 
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6 Widok albumu
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 188.3 kB   Drezynka WM-10 przystosowana do wykonywania opryskˇw nawierzchni kolejowej w chwilŕ po powrocie z oprysku szlaku Granica Pa˝stwa-Hrubieszˇw Tow.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 123.5 kB   Wˇzek motorowy wracaj▒cy z Kŕpia do Sŕdziszowa na chwilŕ przed zatrzymaniem siŕ na wiadukcie w Przysiece w celu oznakowania obiektˇw in┐ynieryjnych.

Przysieka
fot. Antoni Zbylitowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 112.6 kB   Wˇzek motorowy wracaj▒cy z Kŕpia do Sŕdziszowa.

Kamionka
fot. Antoni Zbylitowski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 76.9 kB   Autobus szynowy SPA66 w kilka minut po wyje╝dzie z Woli Baranowskiej jedzie w kierunku Staszowa.

Zaduszniki
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 69.8 kB   Szynobus SPA-66 podczas postoju na stacji Go│uchˇw.

Go│uchˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 90 kB   Szynobus SPA-66.

Sedziszˇw
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 130.8 kB   Drezyna WM15-S jedzie od strony Hrubieszowa w kierunku ZamoÂcia.
Obok widoczny wiadukt, po ktˇrym przechodzi│a kiedy normalnotorowa │▒cznica na Szopinku.

ZamoŠ (Majdan)
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 89.4 kB   Szynobus SPA-66 nale┐▒cy do PKP-LHS.

ZamoŠ Bortatycze
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 58 kB   Drezyna A4KA-1854 kolei U» podczas postoju na stacji LHS w Hrubieszowie.

Hrubieszˇw
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 95.1 kB   Drezyna WM15-S.

Zwierzyniec
fot. Piotr Damer
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 95.2 kB   Drezyna WM-10.

Bi│goraj
fot. Tomasz Ku╝niak
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 137.8 kB   Drezyna WM pod▒┐a w stronŕ Sŕdziszowa.

okolice Jŕdrzejowa
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 54.6 kB   Pojazd szynowy U», oznaczony AC1A-1854 - populanie zwany AÂk▒ na krˇtko przed wkjazdem na stacjŕ Hrubieszˇw Towarowy.

Grˇdek
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 56.7 kB   Jeden z pojazdˇw pomocniczych LHS, przeje┐d┐aj▒cy obok peronu tzw. miŕdzynarodowego na stacji w Olkuszu.

Olkusz
fot. Tomasz Ciemnoczu│owski
Rozmiar zdjŕcia docelowego: 58 kB   Pojazd pomocniczy z Sŕdziszowa P│n. zmierzaj▒cy w kierunku ú▒czyna.

Wola »ydowska
fot. Jacek Duma
Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6
© LHS.pl 1998-2023
 
NINIEJSZY SERWIS INTERNETOWY MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE JEST ZWIíZANY Z »ADNYM PODMIOTEM ZARZíDZAJíCYM I/LUB ŽWIADCZíCYM PRZEWOZY PO LINII KOLEJOWEJ NR 65 (LHS).
NIE GROMADZIMY DANYCH NA TWËJ TEMAT - SERWIS NIE KORZYSTA Z MECHANIZMU tzw. CIASTECZEK (COOKIES). Broadworks Engine v. 1.05